29.05.2017

 

Povodom mjeseca ramazana  u prostorijama JU "Kantonalni centar za socijalni rad" uručeno je 80 paketa sa prehrambenim artiklima, licima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.....

 


 

17.05.2017

 

Danas su Direktor  JU“Kantonalni centar za socijalni rad” i predstavnicima kantonalnih institucija i nevladinih organizacija potpisali Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina.

 


15.05.2017

 

Dana 15.05.2017 godine na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović održana je aktivnost povodom obilježavanja „Međunarodnog dana porodice“.

Cilj ove aktivnosi je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Ovom prilikom građanima je prezentovan projekat „Hraniteljstvo" u Kantonu Sarajevo, koji su podržali direktor Adnan Podžo i uposlenici JU“Kantonali centar za socijalni rad“. 


24.03.2017

Dana 24.03.2017 godine potpisanj je Protokol o saradnji između Humanitarno-Karitativne organizacije Kruh Sv.Ante i JU"Kantonalni centar za socijalni rad".

 


17.03.2017

Dana 17.03.2017 godine potpisan je Sporazum o saradnji JU"Kantonalni centar za socijalni rad" sa Nevladinom organizacijom Centar za žene ŽAR Sarajevo.


 

03.03.2017

Dana 21.12.2016.godine Federalna uprava za inspekcijiske poslove uručila je JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ donaciju (u vidu patika i rahatlokuma).


23.01.2017

Predstavnici  JU"Kantonalni centar za socijalni rad" prisustvovali su 23.01.2017 godine radionici koju je organizirao CPRC na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Radionici su pored predstavnika Centra prisustvovali i predstavnici Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo i Centra za mentalno zdravlje. Tema radionice bila je "IDENTIFIKACIJA I RAD SA DJECOM U RIZIKU OD PRESTUPNIČKOG PONAŠANJA". 

 


 

19.01.2017

Dana 19.01.2017 godine, članovi Mobilnog tima za prevenciju prosjačenja izvršili su podjelu garderobe, obuće i slatkiša u pet najugroženihij porodica. Romske zajednice u kojima je uručena donacija nalazi se na području općine Ilidža- Velika aleja. Navedenu donaciju su prikupli uposlenici firme ORBICO koji su i ranije prikupljali novogodošnje paketiće za najugroženije stanovnike u Kantonu Sarajevo.


28.12.2016

Dana 28.12.2016.godine Članovi „Mobilnog Tima“ podijelili su novogodišnje paketiće djeci iz Romskih zajednica na području Kantona Sarajevo, čije porodice žive u ekstremno teškim socijalnim uvjetima. Paketiće je donirala firma „ORBICO“ kojoj se u ime 40 mališana i njihovih porodica ovom prilikom zahvaljujemo.

 

23.12.2016

Danas je u prostorijama SOS Dječijeg sela Sarajevo potpisan Protokol o saradnji između JU Kantonalni Centar za socijalni rad“ i SOS Kinderdorf International. Ispred JU  „Kantonalni Centar za socijalni rad Protokol je potpisao Direktor Adnan Podžo, a ispred SOS Kinderdorfa, direktor nacionalnog ureda za BiH Damir Omanović.

Protokol je potpisan na temelju člana 58. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, a istim su detaljnije definisana pitanja od značaja za unapređenje saradnji između ovih subjekata.


 

01.12.2016

Danas je u prostorijama JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ održan sastanak na temu „Organizacija zimovanja i ljetovanja djece bez roditeljskog staranja u Italiji". Sastanku su prisustvovali direktor JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ , direktor  SOS Dječijeg sela Sarajevo , direktor „Doma za djecu bez roditeljskog staranja“  Sarajevo , predstavnice NVO „Sprofondo“ .

 


27.10.2016

Danas je Direktor JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ preuzeo  ključeve automobila Toyota, koje mu je uručio Ministar civilnih poslova gospodin Adil Osmanović. Automobil je donacija Vlade Japana.  Svrha donacije je poboljšati mobilnost Centra i podići kvalitet usluga. 

 


25.10.2016

Danas je sa početkom u 9:30 h Direktor JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ sa saradnicima posjetio SOS Dječije selo Sarajevo. Posjeta je realizirana kao kontinuirana aktivnost između JU“Kantonalni centar za socijalni rad“  i SOS Dječije selo. Kao i ranijih godina i ovaj put su prestavnici SOS Dječijeg sela upoznali Direktora centra i saradnike sa aktivnostima realiziranim tokom 2016 godine.

 


19.10.2016

Konferencija "Socijalni rad u službi korisnika" - 19.10.2016 Hotel Holiday

 


11.10.2016

U prostorijama JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ Direktor centra  sa saradnicima primio je pomoćnicu ministrice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Željku Marković-Sekulić sa saradnicima......

 


10.10.2016

b 160926022

 

U okviru Programa aktivnosti obilježavanja Dječije nedjelje u Kantonu Sarajevo za 2016 godinu koje je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,  JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ realizirao je aktivnosti Promocije najboljih interesa djece bez roditeljskog staranja kroz promociju hraniteljstva. Promocija hraniteljstva odvijala se  u lokalnim zajednicama (Mjesne zajednice Čengić Vila 1, Dobrinja D, Ilidža-Centar, Mejtaš-Bjelave) i obrazovnim institucijama (OŠ Fatima Gunić, OŠ Džemaludin Čaušević, Srednja saobraćajna škola i Srednja metalska škola). 

 

 


27.09.2016

U povodu obilježavanja „Dječije nedjelje“ , JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ realizirat će projekat „Promocija hraniteljstva“ u saradnji sa Mjesnim zajednicama i školama.

Projekat će se realizirati kako slijedi:

  • U prostorijama OŠ Fatima Gunić  - 04.10.2016 godine sa početkom u 14 h;
  • U prostorijama Srednje metalske škole-04.10.2016 godine sa početkom u 17,30 h;
  • U prostorijama Srednje saobraćajne škole- 05.10.2016 godine sa početkom u 10 h;
  • U prostorijama MZ Čengić Vila I  - 05.10.2016 godine sa početkom u 14 h;
  • U prostorijama MZ Dobrinja D - 05.10.2016 godine sa početkom u 17,30 h;
  • U prostorijama OŠ Džemaludin Čaušević - 06.10.2016 godine sa početkom u 13 h
  • U prostorijama MZ Ilidža Centar - 07.10.2016 godine sa početkom u 14 h
  • U prostorijama MZ Mejtaš –Bjelave - 07.10.2016 godine sa početkom u 17 h

 


01.07.2016

Predstavnici JU „Kantonalni centar za socijalni rad „ učestvovali u Ljetnoj školi organiziranoj na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na temu „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad  djecom“ realiziranoj u periodu 20-26 juni 2016.godine.

http://www.summerschool.ba/#!Galerije-fotografija-ljetne-%C5%A1kole-Smjernice-za-postupanje-u-slu%C4%8Daju-nasilja-nad-djecom-u-Bosni-i-Hercegovini/zcn66/5770f2000cf2f8d6d10cdfec

 


15.06.2016

obavijest
OBAVJEŠTENJE GRAĐANIMA

UREDBOM O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA GRIJANJA (u daljem tekstu Uredba “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05 i 07/08, 37/13), priznaje se pravo na subvencioniranje troškova grijanja za pet mjeseci (januar, februar, mart, novembar i decembar).

 

 


 

 

 

f t g
Copyright © 2017 kcsr.ba - xs web design