O Centru

JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo (u daljem tekstu Centar)  je ustanova socijalne zaštite, koju je osnovala Skupština Kantona Sarajevo 1997. godine, a historijat i kontinuitet rada Ustanove seže 58. godina unazad, od osnivanja prvog Centra za socijalni rad u Bosni i Hercegovini, 1958.godine. Centar je ustanova od posebnog društvenog interesa, u čijem se sastavu nalazi osam službi socijalne zaštite općina, koje svojom djelatnošću pokrivaju područje Kantona Sarajevo, odnosno devet općina, zajedno sa Službom za pravne poslove, koordinaciju i informisanje i Službom za računovodstvo i opšte poslove.

Centar sa svojim zaposlenicima, koji čine interdisciplinarni stručni tim, u čijem sastavu djeluju profesionalci iz oblasti socijalnog rada, pedagogije, psihologije, psihoterapije, prava, ima osnovnu misiju da doprinosi izgradnji zajednice pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično pravne zaštite svojim građanima, sa svim svojim mogućnostima i kapacitetima.

Postignuti rezultati su odraz profesionalnosti, predanosti i angažovanosti zaposlenika, a s druge strane, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova obezbjeđeno je kroz funkcionalnu unutrašnju organizaciju rada i uspostavljenu metodologiju rada, te je samim tim obezbjeđeno efikasno i kvalitetno obavljanje poslova.

U toku svog rada,  Centar je u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, obezbjedio i pružao kvalitetnu i uspješnu neposrednu zaštitu pojedinaca i porodica, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. U radu su bili zastupljeni postupci, instrumenti i metode, čiji je cilj bio dijagnosticiranje, analiziranje i rješavanje slučajeva, za koje je uložen najveći dio vremena, energije i aktivnosti stručnih zaposlenika Centra. Cilj svakog zaposlenika Centra, kao profesionalca, je postizanje što boljeg kvaliteta rada, te kvalitetno i uspješno pružanje usluga i zaštite svojim korisnicima, te samim tim i rješavanje socijalnih potreba.

Pružajući oblike i usluge iz porodično-pravne i socijalne zaštite, regulišući veliki broj materijalnih davanja, Centar također, pruža i mnoge nematerijalne usluge. U domenu nematerijalnih usluga procedure su vrlo složene i pretpostavljale su specijalizovane usluge socijalnog, psihološkog, pedagoškog i pravnog rada.

U toku svog profesionalnog rada, te pružajući usluge, pomoć i zaštitu svojim korisnicima, Centar je koristio multidisciplinarni i multimetodski pristup koji je uključivao individualni rad, grupni  socijalni rad i rad sa porodicom, te po potrebi i psihoterapeutski rad.

Comments are closed.