Službe socijalne zaštite općina

Centar je ustanova od posebnog društvenog interesa, u čijem se sastavu nalazi osam službi socijalne zaštite općina, koje svojom djelatnošću pokrivaju područje Kantona Sarajevo, odnosno devet općina, zajedno sa Službom za pravne poslove, koordinaciju i informisanje i Službom za računovodstvo i opšte poslove.

 • Služba socijalne zaštite općina Stari grad
 • Služba socijalne zaštite općina Centar
 • Služba socijalne zaštite općina Novo Sarajevo
 • Služba socijalne zaštite općina Novi grad
 • Služba socijalne zaštite općina Ilidža
 • Služba socijalne zaštite općina Ilidža-odjeljenje Trnovo
 • Služba socijalne zaštite općina Hadžići
 • Služba socijalne zaštite općina Vogošća
 • Služba socijalne zaštite općina Ilijaš
 • Služba za pravne poslove, kooridnaciju i informisanje
 • Služba za računovodstvene i opšte poslove

 

 

Comments are closed.