JAVNE RASPRAVE/DEBATE

  • „Više informacija-sigurna sredina“, Organizator: Fondacija lokalne zajednice demokratije, ovalna sala Gradskog vijeća, Sarajevo  (prisustvovao 1 zaposlenik).
  • „Sistem prevencije i zaštite od nasilja nad djecom u KS“. Organizator FLD. 06.10.2016.godine, hotel „Bosnia“. 2 zaposlenika.
  • „Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“. Organizator: Federalno ministarstvo pravde.
  •  „Sistem prevencije i zaštite od nasilja nad djecom u Kantonu Sarajevo“ Organizator: FLD
  • „Počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prestupništva su naša djeca-spriječimo vešnjačko nasilje i maloljetničko prestupništvo“ Organizator: Centar za kulturu dijaloga BiH
  • Javna tribina „Više informacija- sigurna sredina“. Organizator: Fondacija lokalne demokratije. Sarajevo, 15.12.2016. godine. (Prisustvovalo 2 zaposlenika).

Comments are closed.