OKRUGLI STOLOVI

 •  Okrugli sto “Porodična psihologija, treba li nam?”
 • „Implementacija Akcinog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u KS 2015.-2017.“ Organizator: Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo. Sarajevo, Podgaj br.7, 27.09.2016. (Prisustvovao 1 zaposlenik).
 • „Položaj osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u KS“. Organizator: Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“. Sarajevo, Skenderija br. 72, 07.10.2016. godine (Prisustvovao 1 zaposlenik)
 • „Život sa Down sindromom“ . Organizator: Udruženje Života sa Down sindromom Federacije BiH. Sarajevo, 02.12.2016. (Prisustvovao 2 zaposlenika).
 • „Rad sa maloljetnicima u JU KCSR, u saradnji sa osnovnim i srednjim školama. (zaposlenika 6)
 • „Implementacija akcionog plana za izjedačavnje mogućnosti za osoboe sa invaliditetom u KS 2015-2017“. 27.09.2016.god.(zaposlenika 6)
 • „Implementacija Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u KS 2015-2017. god“. Organizator: Koordinacija odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS.
 • „Situacione analize o djeci o riziku od gubitka roditeljskog staranja i o djeci bez roditeljskog staranja u različitim oblicima alternativnog zbrinjavanja u BiH“. Custom Concept Agencija za ispitivanje javnog mjenja, unajmljena od strane UNICEF-a i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.
 • „Senzibilizacija muškaraca i dječaka po pitanju rodno zasnovanog nasilja u BiH“. UN WOMEN, Hotel Sarajevo.
 • „Unaprjeđenje postojiećih usluga i mehanizama, jačanja postojećih modela i kapaciteta zbinjavanja djece bez roditeljskog straranja u BiH, te podrška transformaciji odabranih ustanova u Centr za pružanje usluga djeci i prodicama pod rizikom od razdvajanja „ Organizator: UNICEF, Hotel „Unica“, Sarajevo (prisustvovao 1 zaposlenik).
 • „Implementacija akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u KS 2015.-2017. godine“. Oragnizator Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom KS. 27.09.2016.godine. Prisustovala šefica službe.
 • „Uključivanje ključnih aktera lokalne zajednice u prevenciju i tretman nasilnih oblika ponašanja kod djece“. Organizator: Fondacija „Krila nade“. 12.05.2016. godine. OŠ „Dž.Čaušević“, Sarajevo.
 • „Položaj osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u KS“. Organizator: JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, Sarajevo i Pedagoški fakultet, Sarajevo. 07.10.2016.godine.
 • „Uključivanje ključnih aktera lokalne zajednice u prevenciji i tretmanu nasilnih oblika ponašanja kod djece“. Organizator: „Krila nade i IN Fondacija.
 • „Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i program sekundarne prevencije“, Organizator: CPRC;
 • Okrugli sto Savjeta sigurnosti općine Novi Grad: „Obaveze općinskih savjeta sigurnosti u provedbi Akcionog plana i novog zakona o malolejtnicima“;

Comments are closed.