RADIONICE

  • Radionica „Nasilje u porodici“ – Organizator MZ; (prisustvovao 1 zaposlenik);
  • „Jačanje nacionalnog i regionalnog krivičnog odgovora trgovini djecom na zapadnom Balkanu“. Organizator Ministarstvo sigurnosti BiH, United Nations office on drugs and crime i Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodnog razvoja Francuske.
  • „Monitoring Akcionih planov prevencije i reakcije na maloljetničko prestupništvo“ – Organizator: CPRC i TIM za implementaciju Akcionog plana
  • Radionica za izradu Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom u Kantonu Sarajevo,Organizator: CPRC i TIM za implementaciju Akcionog plana
  • Radionica sa prezentacijom UNICEF-a i CPRC-a o dosadašnjim aktivnostima u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ i rezultati ispitivanja ISRD o društveno neprihvatljivim oblicima ponašanja djece u Bosni i Hercegovini/Federaciji i Republici Srpskoj.

 

Comments are closed.