Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina

Direktor  JU“Kantonalni centar za socijalni rad” i predstavnicima kantonalnih institucija i nevladinih organizacija potpisali Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina.

Protokol su potpisali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS – Uprava policije, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljene osobe i izbjeglice, Tužilaštva KS, JU Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, JU Doma zdravlja KS, KJU “Porodično savjetovalište” Sarajevo, Saveza udruženja logoraša KS-a, Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Udruženja “Žene ženama” Sarajevo, Fondacije lokalne demokratije, TRIAL International BiH, Udruženja građana “Vive žene” Tuzla, Udruženja građana “Medica” Zenica i Fondacije “Udružene žene” Banja Luka.

Protokolom je uspostavljena Institucionalna mreža na području Kantona Sarajevo za pomoć u prepoznavanju i uvažavanju potrebe žrtve/svjedoka, jer sudski proces može dovesti do retraumatizacije i pogoršanja stanja tih osoba.

Protokol je nastao u okviru aktivnosti projekta “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH” koji finansira EU.

Comments are closed