Konferencija na temu”Dijete u pravosudnom sistemu-Psihološki pristup”

Dana 12. i 13. oktorbra 2017. godine, održana je u Banja Luci Konferencija na temu “Dijete u pravosudnom sistemu-Psihološki pristup.”  Cilj  Konferencije bio je tematiziranje  pitanja zaštite najboljeg interesa djeteta u pravosudnom sistemu sa psihološkog aspekta.

Konferencija, održana na predmetnu temu, bila je i prilika da se profesionalcima koji su uspješno okončali dvogodišnju specijalističku edukaciju podijele certifikati.  Među profesionalcima kojima su uručeni certifikati  bili su i zaposlenici JU “Kantonalni centar za socijalni rad” (Dženana Lepirica i Nermin Omerović,

JU “Kantonalni centar za socijalni rad” tom prilikom je uručena   zahvalnica za doprinos realizaciji edukacije, koju je u ime ustanove primio direktor Mr.sci  Adnana Podžo.

Comments are closed