23. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti

Dana 18.,19. i 20. oktobra 2017.godine u organizaciji Asocijacije Centara za socijalni rad “Sveti Sava” Niš održani su 23. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti.

Tema ovogodišnjih Oktobarskih susreta bila je “Odgovori na potrebe korisnika-profesionalni izazovi ”

Predstavnici JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo, aktivno su uzeli učešće na skupu kroz prezentacije tema;

  • “Poteškoće u ostvarivanju ličnih odnosa i neposrednih kontakata mldb. djece i roditelja sa kojim djeca ne žive nakon faktičkog prekida bračne zajednice” i
  • Usklađenost organizacije organa starateljstva sa sistemskim potrebama i promjenama u odnosu na lokalnu zajednicu”

Direktor JU “Kantonalni Centar za socijalni rad” Mr. sci Adnan Podžo, iskazao je važnost ovakvih i sličnih skupova na kojima profesionalci razmjenjuju iskustva, kako teorijska tako i praktična i stiču nova znanja.

Comments are closed