Edukacija stručnih radnika KCSR na temu „Provođenje Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH“

Dana 27, 28, i  29.12.2017 u prostorijama KCSR održava se trodnevna edukacija na temu „Provođenje Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH“. Edukacija se održava po projektu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS,  a uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Edukatori po predmetnoj temi su Sudija za maloljetnike Kantonalnog suda u Sarajevu, Tužiteljica Kantonalnog  tužiteljstva, predstavnici Federalnog Ministarstva zdravlja i  predstavnik institucija obrazovanja. Učesnici edukacije će proći kroz odredbe Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH kao i kroz praktične primjere provođenja Uredbe.

Comments are closed