Mini Pride edukacija

U Sarajevu 16.i 17.07.2018 godine održan je Mini Pride edukacija zaposlenika JU“Kantonalni centa za socijalni rad“ Sarajevo. Edukacija je održana u okviru projektra „Svako dijete treba porodicu“ koji realizira UNICEF BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike.

U edukaciju je učestvovalo  18 zaposlenika našeg Centra i 3 zaposlenika Kantonalnog centra za socijalni rad Bosansko – Podrinjskog kantona. Cilj edukacije je bio približiti profesionalcima sadržaj programa edukacije kroz koje prolaze potencijalne hraniteljske porodice.

Comments are closed.