Posjeta Odgojno popravnom domu za maloljetnike Orašje

Zaposlenici JU Kantonalni centar za socijalni rad su dana 12.11.2018. godine izvršili posjetu Kazneno popravnom zavodu Orašje, odnosno Odgojno popravnom domu za maloljetnike i Maloljetničkom zatvoru. U sklopu posjete obavljeni su razgovori sa uposlenicima Zavoda, te obavljena posjeta štićenicima – maloljetnicima na smještaju, odnosno na izdržavanju mjere.

Centar je od osnivanja Zavoda, odnosno Odgojno popravnog doma, ostvario značajnu saradnju sa uposlenicima koji ulažu velike napore u cilju resocijalizacije i reintegracije maloljetnih počinilaca krivičnih djela.

Comments are closed.