Edukacija po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne pravde”.

Dana 20.11.2018.godine , u JU “Kantonalni centar za socijalni rad, održan je prvi od četiri  modula edukacije stručnih radnika Centra koji rade na poslovima maloljetničkog prijestupništva . Edukacija u četiri modula se provodi po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne pravde”.

Predmetni  Projekat  se realizira u skladu s Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u F BIH, a sredstva za provođenje  projektnih aktivnosti obezbjedilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Prvi modul na temu “Rad sa maloljetnikom i njegovom porodicom.”  vodila je mr.sc. Đana Lončarica, psihologinja, geštalt psihoterapeutkinja, porodična sistemska psihoterapeutkinja, dječija i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.