Posjeta Odgojno popravnom domu za maloljetnike Orašje

Zaposlenici JU Kantonalni centar za socijalni rad su dana 12.11.2018. godine izvršili posjetu Kazneno popravnom zavodu Orašje, odnosno Odgojno popravnom domu za maloljetnike i Maloljetničkom zatvoru. U sklopu posjete obavljeni su razgovori sa uposlenicima Zavoda, te obavljena posjeta štićenicima – maloljetnicima na smještaju, odnosno na izdržavanju mjere. Centar je od…

Continue reading

Mini Pride edukacija

U Sarajevu 16.i 17.07.2018 godine održan je Mini Pride edukacija zaposlenika JU“Kantonalni centa za socijalni rad“ Sarajevo. Edukacija je održana u okviru projektra „Svako dijete treba porodicu“ koji realizira UNICEF BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike. U edukaciju je učestvovalo  18 zaposlenika našeg Centra i 3…

Continue reading

Obavještenje građanima

UREDBOM O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA GRIJANJA (u daljem tekstu Uredba “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05 i 07/08, 37/13, 51/14, 8/18),  priznaje se pravo na subvencioniranje troškova grijanja za pet mjeseci (januar, februar, mart, novembar i decembar). Troškovi grijanja u smislu  Uredbe smatraju se troškovi centralnog grijanja, prirodnog gasa, električne energije…

Continue reading

Međunarodna konferencija “Hraniteljstvo kao podrška ranom razvoju djece”

Predstavnici JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, na poziv Centra za porodični smjestaj i usvojenje Novi Sad,  boravili su u periodu 14.-16.05.2018. godine u Novom Sadu na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Hraniteljstvo kao podrška ranom razvoju djece“. U sklopu konferencije predstavnici ustanove su prezentovali trenutni položaj hraniteljstva u Federaciji…

Continue reading

Sporazum o provođenju odgojne preporuke uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja

Danas je Direktor JU”Kantonalni centar za socijalni rad” u prostorijama Centra potpisao Sporazum o provođenju odgojne preporuke uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela sa predstavnicima: UG”SUMERO” , NVO “Dajte nam šansu”, KJU Dom za socijalno zdravstveno…

Continue reading

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica – preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru  u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečenih maloljetnika.  

Continue reading

Posjeta delegacije iz Crne Gore

U prijateljskoj posjeti JU “Kantonalni centar za socijalni rad” dana 26.03.2018.godine bila je delegacija Crne Gore. Delegaciju je primio direktor Kantonalnog centra sa saradnicima. Direktor Kantonalnog centra je u prijateljskom razgovoru upoznao goste sa djelatnošću, organizacijom i nadležnostima Centra, te najznačajnim projektima koje ova ustanova posljednjih godina realizira. Delegaciju Crne…

Continue reading

Radionica u organizaciji UNICEF-a

U nastojanju da promovira važnost odrastanja djece u porodičnom okruženju, kao i da naglasi ulogu medija u provođenju kampanje “Svako dijete treba porodicu” na Jahorini se u  organizaciji UNICEF -a  22.i 23. marta održava radionica na kojoj je direktno učešće uzeo i direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Radionici,…

Continue reading