JAVNI KONKURS

JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo objavljuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 3 mjeseca. Krajnji rok za dostavu prijava na javni konkurs je 03.01.2019 godine. Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme Lista uspješnih kandidata – Rezultati pismenog dijela…

Continue reading

Edukacija po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne pravde”.

Dana 20.11.2018.godine , u JU “Kantonalni centar za socijalni rad, održan je prvi od četiri  modula edukacije stručnih radnika Centra koji rade na poslovima maloljetničkog prijestupništva . Edukacija u četiri modula se provodi po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne…

Continue reading

Posjeta Odgojno popravnom domu za maloljetnike Orašje

Zaposlenici JU Kantonalni centar za socijalni rad su dana 12.11.2018. godine izvršili posjetu Kazneno popravnom zavodu Orašje, odnosno Odgojno popravnom domu za maloljetnike i Maloljetničkom zatvoru. U sklopu posjete obavljeni su razgovori sa uposlenicima Zavoda, te obavljena posjeta štićenicima – maloljetnicima na smještaju, odnosno na izdržavanju mjere. Centar je od…

Continue reading

Mini Pride edukacija

U Sarajevu 16.i 17.07.2018 godine održan je Mini Pride edukacija zaposlenika JU“Kantonalni centa za socijalni rad“ Sarajevo. Edukacija je održana u okviru projektra „Svako dijete treba porodicu“ koji realizira UNICEF BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike. U edukaciju je učestvovalo  18 zaposlenika našeg Centra i 3…

Continue reading

Obavještenje građanima

UREDBOM O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA GRIJANJA (u daljem tekstu Uredba “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05 i 07/08, 37/13, 51/14, 8/18),  priznaje se pravo na subvencioniranje troškova grijanja za pet mjeseci (januar, februar, mart, novembar i decembar). Troškovi grijanja u smislu  Uredbe smatraju se troškovi centralnog grijanja, prirodnog gasa, električne energije…

Continue reading

Međunarodna konferencija “Hraniteljstvo kao podrška ranom razvoju djece”

Predstavnici JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, na poziv Centra za porodični smjestaj i usvojenje Novi Sad,  boravili su u periodu 14.-16.05.2018. godine u Novom Sadu na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Hraniteljstvo kao podrška ranom razvoju djece“. U sklopu konferencije predstavnici ustanove su prezentovali trenutni položaj hraniteljstva u Federaciji…

Continue reading

Sporazum o provođenju odgojne preporuke uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja

Danas je Direktor JU”Kantonalni centar za socijalni rad” u prostorijama Centra potpisao Sporazum o provođenju odgojne preporuke uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela sa predstavnicima: UG”SUMERO” , NVO “Dajte nam šansu”, KJU Dom za socijalno zdravstveno…

Continue reading