23. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti

Dana 18.,19. i 20. oktobra 2017.godine u organizaciji Asocijacije Centara za socijalni rad “Sveti Sava” Niš održani su 23. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti. Tema ovogodišnjih Oktobarskih susreta bila je “Odgovori na potrebe korisnika-profesionalni izazovi ” Predstavnici JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo, aktivno su uzeli učešće na skupu…

Continue reading

Konferencija na temu”Dijete u pravosudnom sistemu-Psihološki pristup”

Dana 12. i 13. oktorbra 2017. godine, održana je u Banja Luci Konferencija na temu “Dijete u pravosudnom sistemu-Psihološki pristup.”  Cilj  Konferencije bio je tematiziranje  pitanja zaštite najboljeg interesa djeteta u pravosudnom sistemu sa psihološkog aspekta. Konferencija, održana na predmetnu temu, bila je i prilika da se profesionalcima koji su…

Continue reading

Okrugli sto “Porodična psihologija, treba li nam?”

Dana 09.10.2017. godine KJU „Porodično savjetovalište“ je u partnerstvu sa JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” i JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ u sklopu Festivala psihologije organizirala Okrugli sto „Porodična psihologija, treba li nam?“. Cilj Okruglog stola bio je razmjena iskustava psihologa uposlenih u centrima za mentalno zdravlje Doma zdravlja…

Continue reading

Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom KS

Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo potpisan je danas u Sumero centru za podršku osoba s invaliditetom u zajednici u Sarajevu. Sporazum su potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a Amela Dautbegović, direktor JU Kantonalni centar za socijalni…

Continue reading

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina

Direktor  JU“Kantonalni centar za socijalni rad” i predstavnicima kantonalnih institucija i nevladinih organizacija potpisali Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina. Protokol su potpisali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS – Uprava policije, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljene osobe i izbjeglice, Tužilaštva KS,…

Continue reading

Obavještenje građanima

UREDBOM O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA GRIJANJA (u daljem tekstu Uredba “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05 i 07/08, 37/13, 51/14), priznaje se pravo na subvencioniranje troškova grijanja za pet mjeseci (januar, februar, mart, novembar i decembar). 

Continue reading

Sporazum o saradnji sa Nevladinom organizacijom Centar za žene ŽAR Sarajevo

Dana 17.03.2017  godine potpisan je Sporazum o saradnji JU”Kantonalni centar za socijalni rad” sa Nevladinom organizacijom Centar za žene ŽAR Sarajevo. Potpisnici će razvijati saradnju sa ciljem razmjene znanja i iskustva, unapređenja rada, pružanje usluga starijim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik zaštite u lokalnoj zajednici općine Centar kroz: 1.…

Continue reading