Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom KS

Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo potpisan je danas u Sumero centru za podršku osoba s invaliditetom u zajednici u Sarajevu. Sporazum su potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a Amela Dautbegović, direktor JU Kantonalni centar za socijalni…

Continue reading

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina

Direktor  JU“Kantonalni centar za socijalni rad” i predstavnicima kantonalnih institucija i nevladinih organizacija potpisali Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina. Protokol su potpisali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS – Uprava policije, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljene osobe i izbjeglice, Tužilaštva KS,…

Continue reading