Radionica u organizaciji UNICEF-a

U nastojanju da promovira važnost odrastanja djece u porodičnom okruženju, kao i da naglasi ulogu medija u provođenju kampanje “Svako dijete treba porodicu” na Jahorini se u  organizaciji UNICEF -a  22.i 23. marta održava radionica na kojoj je direktno učešće uzeo i direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Radionici,…

Continue reading

Radionica “Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo”

Dana 20. i 21. Marta 2018. godine “SUMERO ” je organizirao  u Konjicu, radionicu na temu „Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo”. Radionici su pored zaposlenika   JU “Kantonalni centar za socijalni rad” i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo prisustvovali predstavnici centara…

Continue reading

Konsultivni sastanak sa predstavnicima Udruženja evaluatora

Dana 09.03.2018. godine, u prostorijama JU ” Kantonalnog centra za socijalni rad“ održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima Udruženja evaluatora. Cilj sastanka bio  je konačan dogovor o početku istraživanja koje provodi Udruženje evaluatora, a koje ima za cilj evaluaciju efekata izrečenih zaštitnih mjera na području Kantona Sarajevo po Zakonu o…

Continue reading

Konferencija na temu “Socijalni rad u zdravstvu”

Dana 28.02.2018. godine, na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, održana je   konferencija na temu: „Socijalni rad u zdravstvu“ Na konferenciji su uzele učešće i zaposlenice JU“Kantonalnog centra za socijalni rad“ Sarajevo, Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo: Nizama Hujdur, dipl. scr. i Đevdeta Smjećanin, dipl. scr. Zaposlenice Službe socijalne zaštite…

Continue reading