Djelatnosti Centra

 

  • Socijalna zaštita
  • Zaštita braka, porodice i djece
  • Zaštita, tretman djece i omladine sa poremaćajem u ponašanju i članova njihove porodice

Comments are closed.