PROJEKTI

 • Projekat “Stariji brat, starija sestra”- NVO „Narko NE“;
 • Projekat „Stipendija za sretno djetinjstvo“, NVO „Centar za kreativno odrastanje“, prima 46 malodobne djece;
 • “Projekat uspostava mješovitog modela socijalnih servisa za osobe sa intelektualnim poteškoćama u FBiH”-Otvaranje stambenih zajednice u Sarajevu, “Život u lokalnoj zajednici osoba sa intelektualnim poteškoćama“;
 • „Transformacija „Doma za djecu bez roditeljskog staranja“; KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo, Predstavništvo „Hope and Home for Children“ u BiH i JU „Kantonalni centar za socijalni rad“;
 • Projekat „Promocija Hraniteljstva“ – JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Hope and Homes for Children;
 • Projekti za sufinansiranje zapošljavanja;
 • Projekat „Dječija nedelja“ – Sajam porodice, Promocija hraniteljstva i Edukacija hranitelja.
 • Obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima – realizacija edukacije za zaposlenike i radionice za djecu;
 • Projekat „Porodična konferencija“ – NVO „Porodična mreža“;
 • „Podrška mladima žrtvama nasilja u porodici“ – Fondacija lokalne demokratije Sarajevo;
 • Projekat „Jačanje porodice“ – SOS Kinderdorf
 • SOS Kinderdorf International „Superbus“. (zaposlenika 6)
 • Projekat „Pomoć u regulisanju prava na zdravstvenu zaštitu romskoj populaciji“
 • Prevencija maloljetničkog predstupništva.
 • „Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja“. Organizator: Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.
 • Projekat „Regionalno stambeni program“ (RSP Projekat – III talas podprojekta Državnog programa stambenog zbrinjavanja raseljenih lica),
 • Projekat „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ (u okviru projekta CEB II-Podprojekat Kantona Sarajevo),

Comments are closed.