Međunarodna konferencija “Hraniteljstvo kao podrška ranom razvoju djece”

Predstavnici JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, na poziv Centra za porodični smjestaj i usvojenje Novi Sad,  boravili su u periodu 14.-16.05.2018. godine u Novom Sadu na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Hraniteljstvo kao podrška ranom razvoju djece“. U sklopu konferencije predstavnici ustanove su prezentovali trenutni položaj hraniteljstva u Federaciji BiH, tačnije Kantonu Sarajevo, primjenu Zakona o Hraniteljstvu, obuke profesionalaca i hraniteljskih porodica, te aktivnosti koje se preduzimaju u ustanovi za što adekvatniju podršku hraniteljstvu. Ujedno su kroz prezentaciju predstavili jedan slucaj smjestaja u hraniteljsku porodicu uz ukljucenost svih relenavtnih institucija. Konferencija je iskorištena za dodatnu razmjenu iskusatava sa kolegama iz regiona.

 

dav

Comments are closed.