Edukacija po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne pravde”.

Dana 20.11.2018.godine , u JU “Kantonalni centar za socijalni rad, održan je prvi od četiri  modula edukacije stručnih radnika Centra koji rade na poslovima maloljetničkog prijestupništva . Edukacija u četiri modula se provodi po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne…

Continue reading

Posjeta Odgojno popravnom domu za maloljetnike Orašje

Zaposlenici JU Kantonalni centar za socijalni rad su dana 12.11.2018. godine izvršili posjetu Kazneno popravnom zavodu Orašje, odnosno Odgojno popravnom domu za maloljetnike i Maloljetničkom zatvoru. U sklopu posjete obavljeni su razgovori sa uposlenicima Zavoda, te obavljena posjeta štićenicima – maloljetnicima na smještaju, odnosno na izdržavanju mjere. Centar je od…

Continue reading