ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Dječija nedjelja u Kantonu Sarajevo

 

04.10.2019 10:14
Slika
 

JU"Kantonalni centar za socijalni rad" kao jedna od ustanova socijalne zaštite u čijoj nadležnosti je  između ostalog i  zaštita djece, će u saradnji sa drugim ustanovama socijalne i dječije zaštite i Ministarstvom za rad , socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, učestvovati u realizaciji aktivnosti predviđenih Programom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Kantonu Sarajevo  u periodu od 07. do 13. oktobra 2019. godine.

Aktivnostima predviđenim Programom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Kantonu Sarajevo u 2019 godini, akcenat je stavljen na važnost inkluzije i prepoznavanja potreba djece u različitim periodima njihovog odrastanja.

Program započinje u ponedjeljak u 12 sati "Šarenom paradom" ispred BBI centra, a zatvara se na području općine Ilidža, edukativnim zabavnim dječijim pjesmama pod nazivom "Rastem i volim". 

Operativni program aktivnosti koji će se realizovati u okviru "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo 2019 godine. 

0 0