ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Sektorski sastanak

 

22.10.2019 15:35
Slika
 

Danas je u prostorijama JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ održan sastanak na temu „Mentorski programi za socijalno uključivanje djece u riziku“.

Sastanak je održan na inicijativu Udruženja „Narko ne“ .

Sastanku su prisustvovali: direktor JU Kantonalni centar za socijalni rad,  Malik Garibija ministar u  Ministarstvu za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice KS, Direktor Udruženja“ Narko ne“ , Direktorica JU „Porodično stavjetovalište“, VD Direktorica KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“, VD Direktorica JU „Terapijska zajednica“ , predstavnica JU „Odgojni centar“ sa saradnicima.

Predstavnici udruženja „Narko ne“ , kao nosioci projekta „Stariji brat, starija sestra“ , prezentirali su dosadašnje rezultate u kojima su značajnu ulogu imale gore nabrojane institucije. Kroz prezentaciju su  prisutni informisani o sadržaju projekta, učesnicima u projektu, kategorijama djece uključene u projekat, te efektima projekta kako za djecu tako za njihove porodice.

Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstva svojom participacijom u projektu kao i interes da projekat postani sastavni dio sistemske podrške djeci korisnicima usluga.

Na kraju sastanka Ministar je izrazio svoje zadovoljstva rezultatima projekta i spremnost da u granicama svojih nadležnosti i kapaciteta obezbjedi da projektne aktivnosti u budućnosti postanu dio usluga koja se pružaju djeci.

 

 

0 0