ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Javni oglas

Odluka o utvrđivanju pitanja, lista propisa i literature

 

07.03.2022 10:49
Slika
 
Na osnovu člana 39. Pravila JU"Kantonalni centar za socijalni rad", a u skladu sa članom 7. Stav 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na Teritoriji KS (Službene novine Kantona Sarajevo" br 19/21) v.d.direktor donosi ODLUKU
Lista pitanja, propisa i literature za radna mjesta:
0 0