ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Hope homs for children-radionica

 

19.11.2019 10:20
Slika
 
Dana 07. i 08 .11.2019 godine šefica Službi socijalne zaštite Novi grad i Centar sa saradnicama su prisustvovale radionici koju je organizirao Hope homs for children na temu  " Strateško planiranje dugoročne rehabilitacije i reintegracije mladih i djece povratnika iz ratom zahvaćenih dijelova Sirije i Iraka"

U okviru radionice su obradjivane slijedeće teme:

Faktori uspješne rehabilitacije i integracije radikalnih i nasilno ekstremističkih grupa, mladi i djeca žrtve radikalizacije i nasilnog ekstremizma, radikalizacija i nasilni ekstremizam, rodna dimenzija nasilnog ekstremizma i radikalizma.

 

0 0