ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Projekat Caritas-a

 

15.11.2019 13:34
Slika
 
Djeca i mladi korisnici usluga JU"Kantonalni centar za socijalni rad" kroz projekat Rischio Minore kojeg finansira regija Friuli Venezia Giulia i Caritas Italije, imaju priliku savladati različite vještine i jačati sigurnost i samopouzdanje. Ovaj projekat se realizira u okviru potpisanog Memoranduma o razumijevanju i samo je jedna od niza aktivnosti koje naša ustanova realizira u saradnji sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana, a čija je svrha podrška djeci i mladima u zdravo odrastanje. 

"Rischio Minore" projekt za djecu i mlade
0 0