ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Radovi u tri službe Socijalne zaštite općina

 

27.12.2019 07:50
Slika
 

Mjesec decembar je mjesec u kome se u tri poslovna objekta JU "Kantonalni centar za socijalni rad" odvijaju radovi na zamjeni krovova.

Zamjena krovova vrši se na objektima Službi socijalne zaštite općina: Hadžići, Vogošća i Ilijaš. Za ove radove iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno je ukupno 87.800 KM.

Pored navedenih radova, za krečenje poslovnih prostorija Centra u objektu čije je sjedište u ul. Gatačka 80. , te poslovnih prostorija Službi socijalne zaštite općina Ilijaš i Hadžići izdvojeno je takođe iz Budžeta Kantona Sarajevo 8.000 KM.

Istovremeno se u prizemlju objekta Službe socijalne zaštite Ilijaš izvode radovi na adaptaciji i prilagođavanju neiskorištenog prostora za potrebe smještaja arhive Centra.

0 0