ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Edukacija predstavnika javnog i privatnog sektora u BiH

 

26.02.2020 11:25
Slika
 
U organizaciji Foruma za etiku i usklađenost West East Forum for Ethics and Compliance (WEFEC), a uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini realiziran je projekat "Borba protiv korupcije sa novom generacijom stručnjaka iz oblasti etike i usklađenosti" koji se sastojao od cjelodnevne dvosedmične specijalizirane obuke u kojem su učestvovala 32 predstavnika javnog i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine. 

JU "Kantonalni centar za socijalni rad" prepoznala je važnost ovakve vrste edukacije i po pozivu West East Forum for Ethich and Compliance aplicirala na javni poziv za učešće. Ovu specijaliziranu obuku uspješno je završio radnik Kemal Brigić iz Službe za pravne poslove i koordinaciju.

Edukacija se organizovala kroz pet modula u periodu oktobar - decembar 2019 godine i obuhvatila je sve ključne segmente oblasti poslovne  etike i usklađenosti uz predavanja internacionalnih eksperata iz ove oblasti:

Modul 1: Compliance program, Compliance Officer i tri linije odbrane organizacije
Modul 2: Procjena rizika iz oblasti etike i usklađenosti 
Modul 3: Poslovna etika i etički kodeks
Modul 4: Detekcija nepravilnosti, interna istraga, korektivne mjere 
Modul 5: Provedba, monitoring i revizija Compliance Programa 

Svečana dodjela diploma za polaznike održana je u prostorijama Ambasade SAD-a, 14.02.2020 godine gdje je zamjenica ambasadora SAD-A u BiH Ellen Germain uručila diplome uspješnim svršenicima Akademije poslovne etike i usklađenosti.
0 0