ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Obavještenje

 

16.03.2020 10:28
Slika
 

Obavještavamo korisnike prava i usluga JU „Kantonalni Centar za socijalni rad“, kao i ostale građane Kantona Sarajevo koji se nađu u stanju potrebe za nekim od prava i usluga da, u periodu dok traju okolnosti izazvane korona virusom,  za sva pitanja koja se tiču ostvarivanja njihovih prava i usluga ili uvođenja u korištenje novih prava i usluga, kontaktiraju telefonski ili putem mail-a, Službu socijalne zaštite općine na čijem području imaju prebivalište ili posljednje boravište.
Rad sa strankama u općinskim službma socijalne zaštite odvija se u periodu od 09-12 sati. 

Brojevi  telefona i mail adrese Službi socijalne zaštite na koje se korisnici i drugi građani mogu obraćati:

Služba socijalne zaštite Broj telefona e-mail
Stari grad 033/551 111     centar.starigrad@kcsr.ba
Centar 033/551 120 sluzba.centar@kcsr.ba
Novo Sarajevo 033/724 680 ili 
033/525 876  
centar.novosarajevo@kcsr.ba
Novi grad 033/ 723 650 centar.novigrad@kcsr.ba
Ilidža 033/ 761 510  centar.ilidza@kcsr.ba;
Hadžići 033/ 475 848 centar.hadzici@kcsr.ba
Vogošća 033/ 432 651 centar.vogosva@kcsr.ba
Ilijaš 033/ 428 910 centar.ilijas@kcsr.ba


Preporučujemo našim korisnicima da u cilju zaštite njihovog zdravlja, zdravlja članova njihovih porodica i zdravlja zaposlenika Centra, dolaske  u Službe socijalne zaštite svedu na minimum.

 

0 0