ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Potpisan Memorandum o saradnji

 

15.05.2020 13:25
Slika
 

Danas je potpisan Memorandum o saradnji imeđu Save the Children, Ministrstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i JU “Kantonalni centar za socijalni rad”. Memomorandum o saradnji je između ostalog predviđeno da će Mobilni tim Centra :

  • biti dostupan za intervencije 24 sata dnevno, za potrebe pružanja podrške djeci bez pratnje migrantima,
  • djecu bez pratnje identificirati i provoditi prvu hitnu procjenu potreba,
  • posredovati u postupku njihove registracije, te da će ih
  • upućivati do mjesta gdje će biti smještena ili do drugih servisa čija im je usluga potrebna.

Memorandumom je predviđen angažman jednog socijalnog radnika u Mobilni tim Centra, te stavljanje na raspolaganje prevodioca koji su zaposleni u Save the Children.

Sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih Memorandumom osigurana su od strane Glavne uprave za evropsku civilnu zaštitu i evropske operacije humanitarne pomoći (ECHO) Europske komisije.

0 0