ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Donacija računarske opreme

 

25.10.2021 13:05
Slika
 

Ministarstvo sigurnosti BIH- Služba za poslove sa strancima  uručila je Službi socijalne zaštite općine Hadžići donaciju u računarskoj opremi, za potrebe rada sa migrantima.

Koristimo priliku da se zahvalimo Ministarstvu sigurnosti BIH - Službi za poslove sa stranicima na vrijednoj donaciji koja će znatno uticati na efikasniji rad Službe.
Više o tome na linku:
http://www.msb.gov.ba/vijesti/saopstenja/default.aspx?id=20929&langTag=bs-BA

0 0