ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Donacija terenskog vozila

 

23.06.2022 15:26
Slika
 

Danas je programska koordinatorica IOM-a u BiH Margherita Vismara uručila direktoru JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Mahiru Deliću, ključeve terenskog vozila doniranog Centru za potrebe Službe socijalne zaštie općine Hadžići. Ceremoniji uručenja ključeva tenerskog vozila prisustvovali su predstavnici Međunarodne organizacije za migraciju IOM-a, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i Općine Hadžići.

Vozilo je nabavljeno kroz projekat „Bosna i Hercegovina: Jačanje društvene kohezije u zajendicama u kojima borave ljudi u pokretu“ nabavku terenskog vozila finansirala je Služba za instrumente vanjeske politike Evropske unije (FPI) u okviru instrumenata koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP) a koji implementira Međunarodna organizacija za imigracije IOM BIH.

Direktor Centra se zahvalio predstavnicima IOM-a na izuzetno vrijednoj donaciji namjenjenoj Službi socijalne zaštite općine Hadžići koja od 2018 godine pored redovne djelatnosti radi na poslovima zaštite djece bez pratnje migranata i na pružanju podrške porodicama smještenim u Prihvatni centar „Ušivak“. Takođe, direktor je uputio riječi zahvalnosti Općini Hadžići koja je podržala realizaciju ovog projekta.

Prilikom dodjele ključeva programska koordinatorica Margherita Vismara je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom kvalitetnom saradnjom zaposlenika u Službi socijalne zaštite Hadžići sa IOM BIH i naglasila spremnost za dalju podršku zajedničkim aktivnostima na poslovima zaštite prije svega djece bez pranje migranata.

0 0