ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

 

18.10.2022 15:03
Slika
 
U povodu Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, JU “Kantonalni centar za socijalni rad” je putem Mobilnog tima realizovao sljedeće aktivnosti: 
  • Na ulicama grada dijelio letke I drugi propagandni material građanima čiji je cilj upoznati javnost da su organizirano prosjačenje u koje su uključena djeca i prisilni dječiji brakovi, krivična djela trgovine ljudima.
  • Posjetio osam višečlanih porodica u kojima živi 23 djece I tom prilikom realizirao radionicu sa djecom čiji cilje je bio upoznati ih s rizicima po život, zdravlje I sigurnost djece koja su uključena u prosjačenje.
  • Porodicama koje su posjetili donirali su odjeću, igračake i dječije  pelene
0 0