ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Izdržavanje

Međusobno izdržavanje bračnih i vanbračnih partnera, roditelja i djece i drugih srodnika, njihova je dužnost i pravo, kada je to predviđeno zakonom.

Roditelji su dužni izdržavati maloljetno dijete i u izvršavanju te obaveze moraju iskoristiti sve svoje mogućnosti i sposobnosti.

Punoljetno dijete dužno je izdržavati svog roditelja koji je nesposoban za rad i ne može se zaposliti , a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine.

Ukupan iznos sredstava potrebnih za izdržavanje utvrđuje Sud.

Centar za socijalni rad (organ starateljstva) u ime maloljentog djeteta može pokrenuti postupak za povećanje izdržavanja ako roditelj sa kojim dijete živi bez opravdanih razloga ne koristi to pravo. Ako roditelj ne traži izvršenje odluke o izdržavanju, Centar za socijalni rad (organ starateljstva) može u ime malodobnog djeteta podnijeti prijedlog za izvršenje.

Centar za socijalni rad na zahtjev Suda pribavlja sve podatke od značaja za donošenje odluke o izdržavanju malodobnog djeteta.

Centar za socijalni rad vodi evidenciju odluka i sporazuma o izdržavanju. Centar za socijlani rad provjerava ispunjavanje obaveza izdržavanja djeteta i pokreće postupke u ime malodobnog djeteta ako utvrdi da se obaveze izdržavanja ne ispunjava, odnosno ne ispunjava u potpunosti.
0 0