ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Javni oglas

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

04.09.2023 10:37
Slika
 
Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo  (“Službene novine Kantona Sarajevo” br: 19/21, 10/22, 28/23), Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme br: 31-01/05-120-1417/23 od 22.08.2023. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-31542-25/23 od 06.07.2023. godine, direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” raspisuje
JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodreileno vrijeme
0 0