ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Javni oglas

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

02.11.2023 09:37
Slika
 

Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo  (“Službene novine Kantona Sarajevo” br: 19/21, 10/22, 28/23), Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme br: 31-01/05-120-1902/23 od 23.10.2023. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-4931-19/23 od 23.02.2023.godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-31542-25/23 od 06.07.2023.godine, direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” raspisuje

 

JAVNI OGLAS  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

0 0