ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Kolegij šefova - 17.01.2020


Dana 17.01.2020 godine održan je kolegij šefova službi na kojem su se  razmatrale slijedeće tačke dnevnog reda:

  • Aktivnosti direktora u protekloj godini,
  • Plan aktivnosti za 2020.godine 
  • Razno
0 0