ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Donacija paketa i hurmi

 

10.05.2021 13:36
Slika
 

Kulturni centar " Kralj Fahd" je, u saradnji sa Ambasadom Saudiske Arabije,  tokom mjeseca Aprila 2021 godine, obezbijedio za 100 lica i porodica u stanju socijalne potrebe pakete hrane , te 200 kg hurmi. Preuzimanje i distribuciju paketa su vršili radnici Centra prema prethodno pripremljenim spiskovima koje su delegirale Općinske službe socijalne zaštite, Služba za hraniteljstvo te Mobilni tim Centra.

JU"Kantonalni centar za socijalni rad" se ovom prilikom u ime svih korisnika koji su primili pakete pomoći zahvaljuje Kulturnom centaru " Kralj Fahd" i  Ambasadi Saudiske Arabije.

0 0