ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Posjeta zastupnika Naše stranke

 

17.02.2023 15:42
Slika
 

U posjeti našoj ustanovi danas su boravile zastupnici Naše stranke Miomirka Malank  Vildana Bešlija i Vibor Handžić. 

Direktor Centra Mahir Delić, upoznao je zastupnike Naše stranke sa stanjem u oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo (brojem korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite, mjerama i uslugama koje Centar pruža porodicama po osnovu porodično pravne zaštite, te zaštite od nasilja u porodici).

Direktor je naročito akcenat stavio na porast broja starih samohranih lica,  porodica u riziku od siromaštva, te porodica u kojima je evidentiran neki oblik nasilja kao i porodica u kojima su jedna ili više osoba, osobe sa invaliditetom.

Naglasio je da su postojeće usluge zastarjele i prevaziđene, te da ne prate potrebe kako ove tako i drugih kategorije građana. Izrazio je potrebu za uspostavom novog sistema socijalnih usluga u skladu sa potrebama građana Kantona Sarajevo. Naveo je, da je potrebno uspostaviti nove modele materijalne podrške materijalno najugroženijim kategorijama građana među kojima su i starije osobe bez porodičnog staranja.

Zastupnici su  u pratnji Direktora, obišli Službu za pravne poslove i koordinaciju, Službu socijalne zaštite općine Novi grad i Službu za hraniteljstvo.

Radnici navedenih Službi su informisali Zastupnike o problemima u radu, pri čemu su naročito istakli probleme: nedostatka kadrova, skučenosti prostora u kome rade sa korisnicima, nedovoljnu materijalno tehničku opremljenost i sl.. Radnici su zamolili zastupnike da sa drugim zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo iniciraju aktivnosti na priznavanju statusa ovlaštene službene osobe zaposlenim u centrima za socijalni rad.

Direktor Mahir Delić se zahvalio Zastupnicima  na izdvojenom vremenu da posjete Centar i želji da se upoznaju sa potrebama korisnika socijalne zaštite, kao i problemima sa kojima se u svom radu susreću radnici Centra.

0 0