ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Sastanak sa predstavnicima Mentisa

 

19.04.2024 16:37
Slika
 

Na današnjem sastanku sa predstavnicama Mentisa,  Direktor JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ je rezimirao ostvarene rezultate po Protokolu o saradnji sa ovom NVO. Direktor je obavijestio predstavnice Mentisa da su općinske službe socijalne zaštite izrazile zadovoljstvo načinom na koji se radi sa porodicama koje upućuju na korištenje usluga Mentisa, kao i sa redovnim izvještavanjem o broju porodica koje se po preporici Centra odazovu na korištenje istih.

Razgovaralo se i o pitanjima koja mogu unaprijediti dosadašnju dobru saradnju između Centra i ove NVO. Na prijedlog predstavnica Mentisa, dogovoreno je da se u maju tekuće godine, organizira sastanak šefova/ica općinskih službi socijalne zaštite sa predstavnicima Mentisa u njihovim prostorijama.

Bit će to prilika da se razgovara o daljem unapređenju međusobne saradnje.

0 0