ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Javni oglas

Obavještenje o terminima usmenog ispita

 

24.08.2023 19:19
Slika
 
Na osnovu dlana 9. stav (4) Poslovnika o radu komisije za provođenje oglasa za prijem u radni odnos na neodredeno vrijeme u JU "Kantonalni centar za socijalni rad", obavještavamo kandidate među kojima se provodi izbomi postupak po Javnom oglasu broj: 3l-01/05-120-1158.6123 od 19.07.2023. godine, da ie se usmeni ispit održati u sljedećim terminima:
Obavještenje
0 0