ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Obilazak porodica u stanju socijalne potrebe na području Ilidže

 

03.08.2022 15:47
Slika
 

Mahir Delić,  Direktor JU „Kantolni centar za socijalni rad“, obišao je danas na području općine Ilidža nekoliko porodica u stanju socijalne potrebe , korisnika Stalne novčane pomoći, Tuđe njege i pomoći ili  Kuhinja.

Sa članovima porodice, direktor je razgovarao o uvjetima u kojima žive potrebama koje imaju I mogućnostima Centra na intervenira kako bi iste bile zadovoljene.

Prilikom posjete Direktor Centra Mahir Delić je sa  direktoricom Direkcije za robne rezerve, Jelenom Pekić  porodicama uručio pakete sa prehrambenim artiklima i sredstvima za higijenu. Paketi su  obezbjeđeni putem Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo.

 

0 0