ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Obilježavanje godišnjice osnivanja Udruženja hranitelja grada Beograda.

 

28.02.2023 10:02
Slika
 
Na poziv Udruženja hranitelja grada Beograda, Direktor Centra sa saradnicima i predsjednikom Udruženja hranitelja Kantona Sarajevo, prisustvovao je obilježavanju godišnjice osnivanja Udruženja hranitelja grada Beograda.
Boravak u Beogradu, Direktor je iskoristio i za posjetu Regionalnom „Centru za porodični smještaj i usvojenje“ i „Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima“. Direktora i njegove saradnike su primile direktorice navedenih ustanova sa saradnicima. Cilj posjete ustanovama bio je upoznavanje sa njihovim radom, postignućima u radu, izazovima u zbrinjavanju korisnika usluga, te praksama koje je moguće koristiti u radu. Srdačna dobrodošlica, dijeljenje iskustava, te izražena spremnost da nam, obzirom na dugogodišnji rad, budu podrška u razvoju usluga koje se pružaju žrtvama trgovine ljudima i korisnicima na hraniteljstvu, obilježile su posjetu.
Istovremeno je ovo bila prilika za upoznavanje sa projektima i programima djelovanja „Centra za porodični smještaj i usvojenje“ i „Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima“ te za stavljanje na raspolaganje materijala za koje su Direktor i saradnici izrazili interes. Na kraju posjete dogovoreno je, da uspostavljenju saradnju trebamo njegovati i jačati, te nastaviti međusobnu razmjenu znanja, praksi i iskustava. 
Posjeta Beogradu je organizirana uz finansijsku podršku UNICEF-a u BiH. Koristimo priliku da zahvalimo UNICEF-u, bez podrške koju nam je obezbijedio bili bi 
uskraćeni za nova znanja, iskustva i prakse sa kojima smo se vratili iz Beograda. Takođe koristimo priliku da zahvalimo Udruženju hranitelja grada Beograda na pozivu i direktoricama „Centra za porodični smještaj i usvojenje“ i „Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima“ na srdačnoj dobrodošlici i nesebičnom dijeljenju znanja i iskustava.
0 0