ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Odluka o utvrđivanju pitanja i lista propisa i literature

 

10.06.2021 13:58
Slika
 
Na osnovu člana 39. Pravila JU"Kantonalni centar za socijalni rad", a u skladu sa članom 7. Stav 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na Teritoriji KS (Službene novine Kantona Sarajevo" br 19/21) v.d.direktor donosi ODLUKU
0 0