ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Platforma za saradnju parlamentaraca FBiH "Glas za djecu bez roditeljskog staranja".

 

04.03.2024 15:07
Slika
 

U organizaciji SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini organizovana je Platforma za saradnju parlamentaraca FBiH "Glas za djecu bez roditeljskog staranja".         
Tim povodom upriličen je radni sastanak na temu „Unapređenje sistema hraniteljstva  u FBiH“na kojemu su, osim organizatora, aktivno učešće uzeli zastupnici Predstavničkog doma i delegata Doma naroda FBiH, predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, predstavnici UNICEF-a, OSCE-a, predstavnici Ureda atašea Austrija za zdravlje i socijalnu politiku Republike Austrije, predstavnici resornih Kantonalnih ministarstava za rad i socijalnu politiku iz FBiH, predstavnici JU Kantonalni centar za soscijalni rad - Službe za hraniteljstvo, te hranitelji.

Tokom trodnevnog sastanka diskutovalo se o hraniteljstvu kao najboljem obliku alternativne brige za djecu bez roditeljskog staranja, o implementaciji Zakona o hraniteljstvu u FBiH i mogućnosti unapređenja istog kroz donošenje izmjena i dopuna zakona, te o drugim preporukama za unapređenje hraniteljstva.

Ispred JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo skupu se obratio Enes Šabić, šef Službe za hraniteljstvo, koji je tom prilikom prezentovao koje su prednosti hraniteljstva u odnosu na institucionalne vidove zbrinjavanja, te uz obrazloženje ukazao na nužnu potrebu izmjena i dopuna određenih članova Zakona o hraniteljstu u FBiH.

0 0