ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Posjeta korisnicima na terenu

 

27.07.2022 14:17
Slika
 

Dana 27.07.2022.godine Direktor JU „Kantolni centar za socijalni rad“ Mahir Delić, obišao je nekoliko porodica na području općine Trnovo. Radi se o jednočlanim porodicama koje su zbog invaliditeta ili nesposobnosti za rad uvedene u pravo na Tuđu njegu i pomoć i Stalnu novčanu pomoć, te koje zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti doći u Centar kako bi se obratile za neku vrstu podrške ili pomoći ili kako bi ostvarile neku od usluga koje pruža Centar ili neke druge institucije. Direktor Centra se u razgovoru interesirao za zdravstveno stanje osoba koje je posjetio, potrebe koje imaju, te da li im se i  kako može dodatno pomoći.

Prilikom posjete Direktor Centra Mahir Delić, uručio je porodicama pakete sa prehrambenim artiklima i sredstvima za higijenu. Uručenju paketa obezbjeđenih putem Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo, prisustvovala je i Direktorica Direkcije, Jelena Pekić.

0 0