ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Posjeta predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovačke

 

18.04.2024 19:56
Slika
 

U protekloj sedmici ugostili smo predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovačke koji su izrazili namjeru da sedmicu dana volontiraju u JU “Kantonalnom centru za socijalni rad”. Želja im je bila da se upoznaju sa terenskim radom Mobilnog tima koji uključuje identifikaciju osoba koje borave i rade na ulici,  procjenu uzroka boravka na ulicama, procjenu potreba i poduzimanje mjera I radnji za zaštitu I zbrinjavanje ovih osoba. Istovremeno su se željeli upoznati sa ključnim izazovima u radu na identifikaciji djece bez pratnje u pokretu-migranata za koju nije izvršena registracija a koja nisu smještena u Kampu Ušivak. Članovi Mobilnog tima su sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovačke tokom boravka:

  • obilazili teren - ulična žarišta gdje se okupljaju djeca koja se bave prosjačenjem,
  • posjetili Službu za prihvat djece u stanju potrebe koja djeluje u okviru KJU “ Odgojni centar”,
  • u saradnji sa Službom socijalne zaštite općine Novi grad, posjetili Prihvatilište za djecu bez pratnje,
  • uz predhodnu saglasnost Ministarstva sigurnosti BiH - Službe za poslove sa strancima, posjetili  migrantski kamp Blažuj gdje su sa predstavnicima Save the Children i predstavnicima IOM proveli dan i upoznali se sa radom Kampa Blazuj, te
  • u saradnju sa Službom socijalne zaštite općine Hadzići i organizacijom World Vision  u BiH organizovali posjetu Kampu Ušivak kako bi se upoznali sa radom ovog Kampa. 

 

 

0 0