ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

POSJETA ZASTUPNIKA KLUBA SDP

 

01.10.2021 12:47
Slika
 

U posjeti JU "Kantonalni centar za socijalni rad" danas su bili zastupnici Kluba SDP u Skupštini KS. Cilj posjete zastupnika bio je upoznati se s problemima sa kojima se u svom radu suočavaju radnici Centra.

Zastupnici kluba SDP su razgovarali sa predstavnicima sindikalne organizacije Centra i Direktorom Centra. Predstavnici sindikalne organizacije Centra upoznali su zastupnike sa statusom zaposlenika Centra te kadrovskim, tehničkim i materijalnim problemima sa kojima se u svom radu suočava Centar. Direktor Centra je upoznao Zastupnike sa problemima u radu do kojih dolaze zbog neusaglašenih normativnih rješenja te sa potrebom unapređenja propisa kojima su normirana prava i usluge korisnika na području Kantona Sarajevo.

U konstruktivnom razgovoru vođenom na obostrano zadovoljstvo zaključeno je da Klub Zastupnika SDP Skupštine KS stoji na raspolaganju za sve inicijative zaposlenicima Centra, a koje se odnose na unapređenje sistema socijalne zaštite u KS.
0 0