ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Posredovanje

Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni partneri ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojim ostvaruju roditeljsko staranje dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom ili pravnom licu ovlaštenom za posredovanje.

Ukoliko se zahtjev za posredovanje podnese Centru za socijalni rad, Centar je dužan da u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva pozove oba bračna partnera da prustupe i učestvuju u postupku posredovanja. Svrha posredovanja je između ostalog otklanjanje uzroka koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa, sporazum o tome sa kim će živjeti njihova maloljetna djeca nad kojim se ostvaruje roditeljsko staranje, o odnosima djece sa rodiljeljem sa kojim neće živjeti, o njihovom izdržavanju, o ostalim sadžajima rodiljeskog staranja. O posredovanju se sačinjava zapisnik i dostavlja bračnim partnerima. Tužba za razvod braka se može podnijeti samo pod uslovom da je prethodno okončan postupak posredovanja i da je uz tužbu priložen zapisnik o posredovanju.
0 0