ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Potpisan Protokol o saradnji između JU KCSR i Udruge "Srce za bližnje"

 

31.05.2024 13:44
Slika
 
Dana 31.05.2024 godine u Sarajevu zaključen je Protokol o saradnji između JU Kantonalni centar za socijalni rad i Udruge "Srce za bližnje" u okviru projekta "Promoviranje praktične solidarnosti sa starijim osobama u potrebi", s ciljem identifikacije starijih osoba - potencijalnih korisnika projekta i njihovog povezivanja s odraslim volonterima radi pružanja socijalne podrške kao "dobar komšija /susjed". 
Radi se o još jednom projektu koji ima za cilj unaprijediti uvjete života starih osoba u potrebi za odgovarajućim vidom podrške. 
0 0